Completa con B ou V

Completa todo o exercicio e, ó final, comproba as respostas.

Eu son un can de palleiro, un can de aldea. Coma quen di, un ninguén. O meu nome non importa. O realmente importante desta historia é a historia mesma. Unha aentura popularmente coñecida como A Odisea.
Non son, nin moito menos, e célere can Argos, sempre fiel a Ulises. Argos morreu. Era o típico can de raza: estilizado e de oa planta, pero pouco afeito ás emocións fortes.
Eu son un sinxelo can de palleiro orixinario da Baranza. Miña nai aandonárame cando era un catio. O meu amo Ulises atopoume nunha corredoira da Curota, co rao entre as patas. Recolleume e porfilloume, se se pode dicir así. Desde aquela fomos de aenturas polo mundo adiante. Tanto a Ulises coma a min nos gustaa iaxar.
Aínda lemro a nosa primeira iaxe xuntos. Foi pola ría de Arousa, nunha dorna. otamos un par de días de aquí para acolá. eu connosco Telémaco, o fillo de Ulises.
Daquela naegamos polo medio da ría cando, de súpeto, un polo xigante apareceu por aor. Un polo destes coma a lura xigante que ataca o sumarino do capitán Nemo en 20.000 leguas aixo os mares. Aquel cefalópodo arremeteu contra a nosa dorna e estiemos a piques de enorcar. Ulises erroulle. Ameazouno con craarlle no fociño a súa espada de ronce con craos de prata. Pero o maldito polo arremeteu outra ez contra nós -eu houen de caer á auga-. Cando o fixo por terceira vez, o meu amo colleuno por un raxo e, sen esforzo aparente, eniouno á praia da illa de Areoso, famosa polas súas medusas -¡como puxeran aquelas medusas raudas á miña amiga Andrea!-. Non sei se tamén picarían a aquel polo xigante, pero o caso é que nos deixou de molestar.
Por incrile que pareza isto que acao de contar, hai que ter en consideración que as nosas aenturas ocorreron nunha Galicia moi diferente á actual. Nunha Galicia de estas salaxes e heroes. O meu amo Ulises era un heroe, de feito. Un heroe moi entendido e moi sisudo e moi aisado. E podía lear a cao todo o que se propoñía -dentro duns límites, estamos de acordo.

Pere Tobaruela, Viaxes dun can de palleiro, ed. Sotelo Blanco