Clasifica as palabras segundo leven b, v ou ambas.© BelÚn