Enche os ocos cambiando o CI (vai entre paréntese) por un pronome persoal átono.© Belén