Enche os ocos cambiando o CD por un pronome persoal átono.© Belén