Completa con TE ou CHE

- Cortou co coitelo sen querer.
- Cortou un pedazo de pan.
- Non pintou a cara co bolígrafo.
- Non pintou na cara co bolígrafo.
- Levarei no coche á festa.
- Levarei o libro ó colexio.
- Sempre escoito cando falas.
- Escoitáron a historia con interese.
- Busquei durante toda a noite.
- Busquei a carteira toda a noite.
- Enviarei os documentos por correo.
- Regalei todo canto tiña.
- Non quero ver aquí.
- Seguro que trae algo da viaxe.
- Crin que ía levar con ela.
- Non comeu o teu bocadillo.
- Non pode coller no colo, que pesas moito.
- Atopei de súpeto na rúa.