Actividades de Lingua Galega

CLASES DE PALABRAS

Verbos xeral Nomes
Artigos Demostrativos e posesivos Pronomes
Preposicións Adverbios conxuncións
Cuantificadores, Ordinais, Identificadores

belen.aldariz@gmail.com